Mozgás Szabadsága

Központ

Időpont

kötetlen hangulat

klinikai tapasztalat

klinikai háttér

Általános felhasználási feltételek

A weboldal használatával, az oldalról tartalmak letöltésével vagy az oldal bármely elemének online elhelyezésével kapcsolatos minden tevékenységet a jelen Felhasználási Feltételek szabályoznak.

A weboldal tulajdonosa fenntartja a jelen feltételek megváltoztatásának kizárólagos jogát. A feltételek esetleges megváltozásának követése ugyanakkor a felhasználó kizárólagos felelőssége.

A weboldal tulajdonosa nem vállal semmiféle garanciát az oldal vagy az ahhoz kapcsolódó linkek tartalmáért, különösen ideértve a minőséggel, felhasználhatósággal, pontossággal és jogtisztasággal kapcsolatos garanciavállalást.

Ez a weboldal olyan egészségügyi információkat tartalmaz, amelyek kizárólag általános tájékoztatási célúak. Az oldalon található anyagok nem jelentenek olyan orvosi vagy gyógyszerészeti tanácsokat, amelyek más gyógykezeléseket feleslegessé tesznek vagy helyettesítenek. Jelen weboldal üzemeltetője kifejezetten felhívja valamennyi felhasználó figyelmét arra, hogy egészségügyi ellátás elsődlegesen kvalifikált orvosi és gyógyszerészeti személyzettől szerezhető be. Weboldalunknak nem célja a hagyományos diagnosztikai vagy terápiás eljárások alkalmazhatóságának megkérdőjelezése, az oldalunkon elérhető orvosi vagy gyógyszerészeti információkat minden felhasználó saját felelősségére használhatja fel.

A weboldalon bemutatott és/vagy reklámozott gyógyszerkészítmény/gyógyhatású készítmény/táplálék-kiegészítő felhasználása előtt kifejezetten javasolt, hogy a felhasználó orvosával és/vagy gyógyszerészével konzultáljon az esetleges mellékhatásokról. Ezen előzetes konzultáció elmulasztásának esetleges egészségügyi következményeiért a weboldal mindennemű felelősségét kifejezetten kizár. A weboldal nem vállal felelősséget az esetlegesen a weboldalon hibásan vagy tévesen megjelenő információkért, illetve az oldal meghibásodásának vagy működési zavarainak következményeiért.

A weboldal tartalmazhat olyan linkeket, melyek külső weboldalakra mutatnak. A weboldal üzemeltetője semmilyen esetben nem vállal felelősséget az ezeken a külső weboldalakon található tartalmakért, azok pontosságáért vagy az ezeken található véleményekért. Ezek a weboldalak társaságunk által nem ellenőrzöttek sem a pontosság, sem a teljesség tekintetében. Az ilyen weboldalakra történő átlinkelés lehetősége nem jelenti azt, hogy a weboldal üzemeltetője egyetért az ezen weboldalakon fellelhető tartalmakkal. Amennyiben weboldalunkról ilyen harmadik, külső weboldalra lép át a felhasználó, azt kizárólag saját kockázatára teszi.

Jelen weboldalon található tartalmak pontossága tekintetében garanciát vagy szavatosságot a weboldal üzemeltetője nem vállal. Mindezekre tekintettel kifejezetten kizárjuk felelősségünket minden jogszabály vagy más jogforrás által nem rögzített szavatosság vagy garanciavállalás tekintetében, vagy bármely közvetlen vagy közvetett kárért, amely a felhasználónál a weboldal használatával összefüggésben, vagy a weboldalhoz kapcsolódó (linkelt) más weboldallal összefüggésben keletkezett kárért, ideértve különösen de nem kizárólagosan a vagyoni és nem vagyoni kárt, elmaradt nyereséget, elmaradt megtakarítást, adatvesztést, jóhírnév sérelmét vagy bármely típusú, az egészségben és/vagy testi épségben bekövetkező romlást.

A weboldal üzemeltetője nem vállal felelősséget semmilyen, a weboldalon megjelenő vagy látható eszköz, berendezés, készülék harmadik személyek által történő használatának eredményeként bekövetkező károkért. Valamennyi, a weboldalunkon fellelhető szellemi alkotás kizárólagos felhasználási joga a weboldal üzemeltetőjét illeti. A weboldalon fellelhető valamennyi fotó-, illetőleg filmfelvétel a weboldal üzemeltetőjének kizárólagos tulajdonát képezik. A weboldalon található felvételek további felhasználása kizárólag a weboldal üzemeltetőjének előzetes, írásbeli hozzájárulásával történhet.

Ugyancsak nem engedélyezett a weboldalon látható bármilyen elem használata a weboldal üzemeltetőjének előzetes hozzájárulása nélkül.

Nem hozható létre olyan link vagy weboldal, amely a jelen weboldallal fennálló – a valóságban nem létező – kapcsolat létezésének látszatát kelti.

Oldalaink tartalma nem helyezhető el olyan külső weboldalakon, amelyek

– jogosulatlan tevékenységet promotálnak, valósítanak meg vagy ilyen tevékenységre ösztönöznek,

– rasszizmussal, terrorizmussal vagy bármiféle diszkriminációval kapcsolatos tevékenységet promotálnak, valósítanak meg vagy ilyenre ösztönöznek,

– félrevezetőek, indokolatlan erőszakot vagy pornográf tartalmakat tartalmaznak,

– bármely harmadik személyek szellemi alkotáshoz fűződő jogaikat sértik.

A weboldal a tartalmat ingyenesen teszi hozzáférhetővé és nem járul hozzá ahhoz, hogy bármely harmadik személy az oldalain fellelhető ezen tartalmakat bármilyen módon ellenérték fejében értékesítse.

A weboldal üzemeltetője fenntartja azt a jogot, hogy korlátozza, felfüggessze, vagy megszüntesse az oldalain található információkhoz történő hozzáférést bármikor, minden következmény nélkül. A felhasználó egyetért azzal, hogy bármilyen, a weboldalról jogellenesen letöltött tartalmat saját weboldaláról a weboldal üzemeltetőjének. felszólítására azonnal eltávolít.

Valamennyi fenti feltétel önállóan is érvényes és a többi feltételtől függetlenül kötelező erejű. A jelen Felhasználási Feltételek a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kerültek meghatározásra. Valamennyi, jelen Felhasználási Feltételek-kel kapcsolatos jogvita eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel.

Kérjen időpontot!

Kérjen időpontot, hogy gyermeke megtapasztalja a Mozgás Szabadságát!

Időpont